Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2008. ::: Vol.59 No.07-08

    Ivan Damir Anić
    Edo Rajh
    Ivan Teodorović

USPOREDBA PUNOG I DORADNOG POSLA U INDUSTRIJI TEKSTILA I ODJEĆE U HRVATSKOJ

Prethodno priopćenje

Svrha je ovoga istraživanja istražiti strategijsko poslovanje i uspješnost dviju grupa proizvođača u industriji tekstila i odjeće u Hrvatskoj: proizvođača u punome poslu i proizvođača u doradnome poslu (lohn). Hipoteze su testirane na podacima koji su prikupljeni anketom provedenom u razdoblju od prosinca 2006. do veljače godine 2007. Podaci su analizirani primjenom statističke metode ANOVA i dvosmjerne tabulacije. Rezultati istraživanja pokazuju da proizvođači u punome poslu imaju veće troškove i veću opremljenost rada. Oni također isplaćuju i veće plaće i skloniji su provoditi istraživanje i razvoj, dizajn i istraživanje tržišta. Proizvođači u punome poslu investiraju u razvijanje vlastitih robnih marki, marketing i u promociju, statistički značajnije više nego proizvođači u doradnome poslu. Analiza pokazuje i to da proizvođači u punome poslu ostvaruju veću proizvodnost, ali ne i veću profitabilnost. Predstavljeni model omogućuje proizvođačima da bolje ocijene svoju postojeću tržišnu poziciju i sukladno strateškim smjernicama repozicioniraju se na tržištu.

industrija tekstila i odjeće; doradni posao (lohn); puni posao; strategija; proizvodnost; profitabilnost; tržišno repozicioniranje

Puni tekst (Engleski) Str. 325 - 343 (pdf, 173.8 KB)