Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

Linkovi

ZANIMLJIVI SADRŽAJI:

INŽENJERSKI BIRO D.D.- KORPORATIVNE STRANICE
INŽENJERSKI BIRO D.D.- PRAVNI PORTAL

DRŽAVNA VLAST:

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKI SABOR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo financija

Carinska uprava
Porezna uprava

Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa

Pravosudna akademija

Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo uprave
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Državni ured za trgovinsku politiku
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Državna geodetska uprava
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za statistiku
Državni inspektorat
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Državna uprava za zaštitu i spašavanje

SUDOVI:

Vrhovni sud Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Županijski sud u Zagrebu
Općinski sud u Zagrebu
Međunarodni kazneni sud u Haagu
Europski sud za ljudska prava

PRAVOSUDNA TIJELA:

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Pučki pravobranitelj
Pravobranitelj za djecu
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Europski pravobranitelj
Državno sudbeno vijeće

KOMORE - UDRUGE:

Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska javnobilježnička komora
Hrvatska gospodarska komora
Obrtnička komora
Udruga sudaca
Udruga korporativnih pravnika

PRAVNI FAKULTETI:

Zagreb
Osijek
Split
Rijeka

EUROPSKA UNIJA:

Europska komisija
Europski parlament
Vijeće Europske unije
Europski sud pravde
Vodič kroz informacije o EU
On line verzija Službenog lista EU

SLUŽBENI GLASNICI GRADOVA:

Grad Zagreb
Grad Osijek
Grad Split

STRANI PRUŽATELJI PRAVNIH USLUGA:

Lexisnexis
Findlaw

RJEČNICI:

Eudict