Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

Novi Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Skupština Hrvatskog društva ekonomista na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine, u Zagrebu, donijela je i usvojila novi Statut usklađen s novim odredbama važećih zakonskih propisa.
Novi Statut stupio je na snagu i primjenjuje se od 18. studenoga 2015. - dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 14. veljače 2002. godine, s njegovim izmjenama i dopunama od 15. veljače 2005. godine i 16. siječnja 2006. godine (pročišćeni tekst od 6. veljače 2006. godine).
Hrvatsko društvo ekonomista ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima, u skladu s propisima Republike Hrvatske, odnosno s novim Statutom koji u cijelosti možete pročitati na linku ispod.

Više pročitajte više u Statutu (pdf dokument 309 KB)...

Statut

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donesen je Statut Hrvatskog društva ekonomista, a nakon čega je, temeljem članka 11. Zakona o udrugama (N. N. br. 88/01) te članka 31. Statuta Hrvatskog društva ekonomista, na Skupštini održanoj dana 15. veljače 2005. godine u Zagrebu, donesena je 1. Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog društva ekonomista te na Skupštini održanoj dana 16. siječnja 2006. godine u Zagrebu, 2. Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog društva ekonomista.

Na temelju članka 7. Zakona o udrugama i članka 12. Statuta Hrvatskog društva ekonomista 10.2.2011. osnovan je ogranak Hrvatskog društva ekonomista na šibenskom području. Predsjednik ogranka Šibenik je Lovorka Bujas, dipl. oec.