Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta

Na poveznici ispod nalazi se tekst Prijedloga izmjena i dopuna Statuta koji će biti predmetom glasovanja na redovnoj skupštini Udruge 25. svibnja 2023. godine.

Više pročitajte više u Prijedlogu.

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Skupština Hrvatskog društva ekonomista na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine, u Zagrebu, donijela je i usvojila novi Statut usklađen s novim odredbama važećih zakonskih propisa.
Novi Statut stupio je na snagu i primjenjuje se od 18. studenoga 2015. - dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 14. veljače 2002. godine, s njegovim izmjenama i dopunama od 15. veljače 2005. godine i 16. siječnja 2006. godine (pročišćeni tekst od 6. veljače 2006. godine).
Hrvatsko društvo ekonomista ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima, u skladu s propisima Republike Hrvatske, odnosno s novim Statutom koji u cijelosti možete pročitati na linku ispod.

Više pročitajte više u Statutu.

Pravilnik o „Nagradi Hrvatskog društva ekonomista“

Glavni odbor Hrvatskog društva ekonomista na 2. sjednici 26. rujna 2022. prihvatio je Pravilnik o „Nagradi Hrvatskog društva ekonomista“.
Pravilnik je dostupan na poveznici ispod.

Više pročitajte više u Pravilniku.