Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

Ekonomski pregled

Cilj časopisa

Cilj časopisa „Ekonomski pregled“ je pridonijeti publiciranju i razumijevanju znanstvenih spoznaja iz područja društvenih znanosti, s posebnim naglaskom na polje ekonomije. Časopis pokriva kako makroekonomske tako i mikroekonomske aspekte svih područja teorije i prakse gospodarskog razvitka, pa su radovi koji se u njemu objavljuju odraz ekonomskih i političkih prilika u određenom razdoblju. Zato je on nezaobilazan za sve one koji se bave poviješću ekonomske misli na ovim prostorima, ali i za one ekonomiste koji se žele informirati o najnovijim spoznajama na području ekonomske znanosti u Hrvatskoj.

Informacije o časopisu

Tisak ISSN 0424-7558 Online ISSN 1848-9494

https://doi.org/10.32910/ep

Učestalost izlaženja (godišnje): 6

Prva godina izlaženja: 1935.

Časopis „Ekonomski pregled“ jedan je od najstarijih časopisa u ovom dijelu Europe. Prvi broj se pojavio još davne godine 1935. pod nazivom „Ekonomist“. Najstariji suradnici „Ekonomista“ tijekom godine 1938./39. postali su suradnici Ekonomskog instituta Zagreb. S obzirom na to da je „Ekonomist“ postao glasilo ekonomista na razini Federacije, od godine 1950. u Hrvatskoj počinje izlaziti, kao nastavak duge tradicije, časopis „Ekonomski pregled“.

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Demografija; Socijalne znanosti.

Radovi se objavljuju prvenstveno na engleskom jeziku, a po odluci Uredništva na hrvatskom jeziku i drugim jezicima.

Časopis se objavljuje uz novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Indeksiranje u bibliografskim bazama

Članci objavljeni u Ekonomskom pregledu referiraju se u:
ESCI - Emerging Sources Citation Index (WOS)
SCOPUS
EconLit
International Bibliography of the Social Sciences: Economics
ECONPAPERS
IDEAS
HRČAK

Uredništvo

Uredništvo: Will Bartlett (London School of Economics, London) Velika Britanija; Katarina Bačić (Inženjerski biro d.o.o., Zagreb), Hrvatska; Paško Burnać (Ekonomski fakultet, Split) Hrvatska; Boris Crnković (Ekonomski fakultet, Osijek) Hrvatska; Anita Čeh Časni (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Craig A.Depken (Belk College of Business, Carlotte) SAD; Saša Drezgić (Ekonomski fakultet, Rijeka) Hrvatska; Ivo Družić (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Nataša Drvenkar (Ekonomski fakultet, Osijek) Hrvatska; Dragan Đuričin (Ekonomski fakultet, Beograd), Srbija; Oliver Falck (Ifo Institute, Munchen), Njemačka; Vladimir Gligorov (Vienna Institute for International Economic Studies, Beč) Austrija; Rajeev K. Goel (College of Arts and Sciences, Illinois State University, Normal) SAD; Ruslan Grinberg (Russian Academy of Sciences (RAS) Institute of Economics, Moskva) Rusija; Svetlana Ignjatijević (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad) Srbija; Tamara Jovanov (Ekonomski fakultet, Štip) Makedonija; Peter Koveos (Whitman School of Management, Syracuse) SAD; Yoji Koyama (Niigata University, Niigata) Japan; Tonći Lazibat (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Junsoo Lee (The Culverhouse College of Business, Tuscaloosa, Alabama), SAD; Roman Matousek (School of Business and Management, Canterbury) Velika Britanija; Josip Mikulić (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Hana Milanov (TUM School of Management, Munchen) Njemačka; Wang, Eric Min-Yang (National Tsing Hua University, Hsinchu) Taiwan; Ladislav Mura (Ekonomski fakultet, Bratislava) Slovačka; Janez Prašnikar (Ekonomski fakultet, Ljubljana) Slovenija; Marko Primorac (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Edo Rajh (Ekonomski institut, Zagreb) Hrvatska; Ringa Raudla (Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallin), Estonija; Lucija Rogić Dumančić (Ekonomski fakultet, Zagreb), Hrvatska; Nicola Rubino (Barcelona School of Economics, Barcelona) Španjolska; Domagoj Sajter (Ekonomski fakultet, Osijek) Hrvatska; Dubravka Sinčić Ćorić (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Dora Smolčić Jurdana (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija) Hrvatska; Nebojša Stojčić (Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik) Hrvatska; Sandra Soče Kraljević (Ekonomski fakultet, Mostar) Bosna i Hercegovina; Maja Šerić (Sveučilište u Valenciji, Valencija) Španjolska; Hrvoje Šimović (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Shqiponja Telhaj (London School of Economics, London) Velika Britanija; Josip Tica (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Katja Zajc Kejžar (School of Economics and Business, Ljubljana) Slovenija; Katarina Žager (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska; Lajoš Žager (Ekonomski fakultet, Zagreb) Hrvatska.

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr. sc. Josip Tica (e-mail: jtica@hde.hr)

Izvršna urednica: izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić (e-mail: lrogic@hde.hr)

Etičke smjernice:

Etička načela kod objavljivanja članaka u časopisu Ekonomski pregled temelje se na primjerima dobre prakse i kodeksu ponašanja koje je usvojio COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors i Code of Conduct for Journal Publishers).

Pretplata

Godišnja članarina za Hrvatsko društvo ekonomista iznosi 300 kuna za fizičke osobe i 600 kuna za pravne osobe (poduzeća) u čemu je uključena i godišnja pretplata na časopis Ekonomski pregled. Iznos se uplaćuje u korist računa Hrvatskog društva ekonomista (HDE) na račun br. 22360000-1101573556 kod Zagrebačke banke, s naznakom “za časopis”.

Devizne pretplate iz inozemstva u iznosu od 100 € uplaćuju se na račun IBAN: HR8323600001101573556, SWIFT: ZABAHR2X

Prava korištenja

"Ekonomski pregled" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

Naklada

Nakladnik:
HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA (HDE) ZAGREB

Sunakladnici:
Inženjerski biro d.o.o., Zagreb - Katarina Bačić, glavna direktorica
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb - Jurica Pavičić, dekan
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - Alen Host, dekan
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku - Boris Crnković, dekan
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji - prof. dr. sc. Sandra Janković, dekan

Za nakladnika:
Ljubo Jurčić
Katarina Bačić

Kontakt

Hrvatsko društvo ekonomista
Uredništvo "Ekonomskog pregleda"
Heinzelova 4a
10000 Zagreb

E-mail: lrogic@hde.hr 

Statistika

SCImago Journal & Country Rank

->BROJEVI<- ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Brojevi

2022 [26]

    srpanj ::: Vol.73 No. 04     [7]
    Svibanj ::: Vol.73 No. 03     [6]
    Travanj ::: Vol.73 No. 02     [7]
    Veljača ::: Vol.73 No. 01     [6]

2021 [37]

    Prosinac ::: Vol.72 No. 06     [7]
    Rujan ::: Vol.72 No. 05     [6]
    Srpanj ::: Vol.72 No. 04     [6]
    Svibanj ::: Vol.72 No. 03     [6]
    Travanj ::: Vol.72 No. 02     [7]
    Ožujak ::: Vol.72 No. 01     [5]

2020 [29]

    Prosinac ::: Vol.71 No. 06     [5]
    Listopad ::: Vol.71 No. 05     [5]
    Kolovoz ::: Vol.71 No. 04     [5]
    Lipanj ::: Vol.71 No. 03     [5]
    Travanj ::: Vol.71 No. 02     [4]
    Veljača ::: Vol.71 No. 01     [5]

2019 [41]

    Prosinac ::: Vol.70 No. 06     [6]
    Prosinac ::: Vol.70 No. 05     [6]
    Listopad ::: Vol.70 No. 04     [4]
    Svibanj ::: Vol.70 No. 03     [10]
    Travanj ::: Vol.70 No. 02     [8]
    Veljača ::: Vol.70 No. 01     [7]

2018 [36]

    Prosinac ::: Vol.69 No. 06     [6]
    Listopad ::: Vol.69 No. 05     [7]
    Kolovoz ::: Vol.69 No. 04     [6]
    Lipanj ::: Vol.69 No. 03     [6]
    Travanj ::: Vol.69 No. 02     [5]
    Veljača ::: Vol.69 No. 01     [6]

2017 [36]

    Prosinac ::: Vol.68 No. 06     [8]
    Studeni ::: Vol.68 No. 05     [6]
    Listopad ::: Vol.68 No. 04     [7]
    Srpanj ::: Vol.68 No. 03     [4]
    Svibanj ::: Vol.68 No. 02     [5]
    Travanj ::: Vol.68 No. 01     [6]

2016 [30]

    Prosinac ::: Vol.67 No. 06     [6]
    Studeni ::: Vol.67 No. 05     [5]
    Listopad ::: Vol.67 No. 04     [4]
    Srpanj ::: Vol.67 No. 03     [5]
    Lipanj ::: Vol.67 No. 02     [5]
    Ožujak ::: Vol.67 No. 01     [5]

2015 [33]

    Prosinac ::: Vol.66 No. 06     [6]
    Studeni ::: Vol.66 No. 05     [5]
    Listopad ::: Vol.66 No. 04     [4]
    Kolovoz ::: Vol.66 No. 03     [6]
    Svibanj ::: Vol.66 No. 02     [5]
    Travanj ::: Vol.66 No. 01     [7]

2014 [33]

    Prosinac ::: Vol.65 No. 06     [7]
    Listopad ::: Vol.65 No. 05     [6]
    Rujan ::: Vol.65 No. 04     [4]
    Srpanj ::: Vol.65 No. 03     [5]
    Svibanj ::: Vol.65 No. 02     [5]
    Ožujak ::: Vol.65 No. 01     [6]

2013 [41]

    Prosinac ::: Vol.64 No. 06     [11]
    Listopad ::: Vol.64 No. 05     [6]
    Kolovoz ::: Vol.64 No. 04     [5]
    Srpanj ::: Vol.64 No. 03     [6]
    Travanj ::: Vol.64 No. 02     [5]
    Ožujak ::: Vol.64 No. 01     [8]

2012 [38]

    Prosinac ::: Vol.63 No. 12     [6]
    Prosinac ::: Vol.63 No. 11     [4]
    Listopad ::: Vol.63 No. 09-10     [6]
    Kolovoz ::: Vol.63 No. 07-08     [5]
    Lipanj ::: Vol.63 No. 05-06     [5]
    Svibanj ::: Vol.63 No. 03-04     [6]
    Veljača ::: Vol.63 No. 01-02     [6]

2011 [43]

    Prosinac ::: Vol.62 No.12     [9]
    Studeni ::: Vol.62 No.11     [4]
    Listopad ::: Vol.62 No.09-10     [7]
    Rujan ::: Vol.62 No.07-08     [5]
    Srpanj ::: Vol.62 No.05-06     [6]
    Travanj ::: Vol.62 No.03-04     [5]
    Veljača ::: Vol.62 No.01-02     [7]

2010 [41]

    Prosinac ::: Vol.61 No.12     [8]
    Studeni ::: Vol.61 No.11     [4]
    Listopad ::: Vol.61 No.09-10     [6]
    Kolovoz ::: Vol.61 No.07-08     [4]
    Lipanj ::: Vol.61 No.05-06     [9]
    Travanj ::: Vol.61 No.03-04     [5]
    Veljača ::: Vol.61 No.01-02     [5]

2009 [40]

    Prosinac ::: Vol.60 No.12     [6]
    Studeni ::: Vol.60 No.11     [5]
    Listopad ::: Vol.60 No.09-10     [7]
    Kolovoz ::: Vol.60 No.07-08     [5]
    Srpanj ::: Vol.60 No.05-06     [5]
    Travanj ::: Vol.60 No.03-04     [5]
    Veljača ::: Vol.60 No.01-02     [7]

2008 [45]

    Prosinac ::: Vol.59 No.12     [6]
    Studeni ::: Vol.59 No.11     [5]
    Listopad ::: Vol.59 No.09-10     [6]
    Srpanj ::: Vol.59 No.07-08     [8]
    Lipanj ::: Vol.59 No.05-06     [6]
    Travanj ::: Vol.59 No.03-04     [7]
    Veljača ::: Vol.59 No.01-02     [7]

2007 [47]

    Prosinac ::: Vol.58 No.12     [10]
    Studeni ::: Vol.58 No.11     [6]
    Listopad ::: Vol.58 No.09-10     [9]
    Srpanj ::: Vol.58 No.07-08     [5]
    Srpanj ::: Vol.58 No.05-06     [5]
    Travanj ::: Vol.58 No.03-04     [7]
    Veljača ::: Vol.58 No.01-02     [5]

2006 [51]

    Prosinac ::: Vol.57 No.12     [6]
    Studeni ::: Vol.57 No.11     [7]
    Listopad ::: Vol.57 No.09-10     [6]
    Kolovoz ::: Vol.57 No.07-08     [7]
    Srpanj ::: Vol.57 No.05-06     [7]
    Travanj ::: Vol.57 No.03-04     [7]
    Veljača ::: Vol.57 No.01-02     [11]

2005 [62]

    Prosinac ::: Vol.56 No.12     [8]
    Studeni ::: Vol.56 No.11     [7]
    Listopad ::: Vol.56 No.10     [2]
    Rujan ::: Vol.56 No.09     [10]
    Kolovoz ::: Vol.56 No.07-08     [10]
    Lipanj ::: Vol.56 No.05-06     [7]
    Travanj ::: Vol.56 No.03-04     [8]
    Siječanj ::: Vol.56 No.01-02     [10]

2004 [55]

    Prosinac ::: Vol.55 No.11-12     [11]
    Listopad ::: Vol.55 No.09-10     [8]
    Kolovoz ::: Vol.55 No.07-08     [8]
    Lipanj ::: Vol.55 No.05-06     [8]
    Travanj ::: Vol.55 No.03-04     [10]
    Veljača ::: Vol.55 No.01-02     [10]

2003 [53]

    Prosinac ::: Vol.54 No.11-12     [10]
    Listopad ::: Vol.54 No.09-10     [7]
    Kolovoz ::: Vol.54 No.07-08     [9]
    Lipanj ::: Vol.54 No.05-06     [6]
    Travanj ::: Vol.54 No.03-04     [8]
    Veljača ::: Vol.54 No.01-02     [13]

2002 [61]

    Prosinac ::: Vol.53 No.11-12     [9]
    Listopad ::: Vol.53 No.09-10     [10]
    Kolovoz ::: Vol.53 No.07-08     [13]
    Lipanj ::: Vol.53 No.05-06     [11]
    Travanj ::: Vol.53 No.03-04     [9]
    Veljača ::: Vol.53 No.01-02     [9]

2001 [77]

    Prosinac ::: Vol.52 No.11-12     [13]
    Listopad ::: Vol.52 No.09-10     [10]
    Kolovoz ::: Vol.52 No.07-08     [14]
    Lipanj ::: Vol.52 No.05-06     [14]
    Travanj ::: Vol.52 No.03-04     [13]
    Veljača ::: Vol.52 No.01-02     [13]

2000 [81]

    Prosinac ::: Vol.51 No.11-12     [14]
    Listopad ::: Vol.51 No.09-10     [15]
    Kolovoz ::: Vol.51 No.07-08     [12]
    Lipanj ::: Vol.51 No.05-06     [12]
    Travanj ::: Vol.51 No.03-04     [13]
    Veljača ::: Vol.51 No.01-02     [15]

1989 [1]

    Studeni ::: Vol.40 No.05-06     [1]