Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

UČLANJIVANJE U UDRUGU

Godišnja članarina za 2024. godinu iznosi:
- 39,82 eura za fizičke osobe
- 79,63 eura za pravne osobe - tvrtke

Članarina vrijedi za kalendarsku godinu bez obzira na to kojeg datuma je uplaćena.

Plaćanje se vrši uplatnicom na sljedeći broj računa:
HR8323600001101573556 i u opis plaćanja naznačiti: članarina za 2024. godinu.

Devizne uplate iz inozemstva u iznosu od 100,00 eura uplaćuju se na račun
IBAN: HR8323600001101573556, SWIFT: ZABAHR2X.

Za učlanjivanje je osim plaćanja članarine sukladno novim propisima potrebno dostaviti i sljedeće podatke:
ime i prezime i adresu (elektroničku i poštansku za slanje tiskanog Ekonomskog pregleda), osobni identifikacijski broj te datum rođenja. Tražene podatke i kopiju uplatnice poslati na mail hde@ingbiro.hr

Posebno napominjemo da članovi Hrvatskog društva ekonomista imaju pravo na znanstveno-stručni časopis Ekonomski pregled.

Ostala prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:
- aktivno sudjelovati u obavljanju djelatnosti Udruge
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom
- svi redovni članovi Udruge imaju se pravo organizirati u Središnjici ili u ograncima prema mjestu prebivališta
- imaju pravo biti informirani o aktivnostima Udruge
- imaju pravo raspravljati na redovnim i izvanrednim sjednicama Skupštine
- imaju pravo davati usmene i pisane prijedloge tijelima Udruge i poticati rad Udruge
- imaju obvezu plaćati godišnju članarinu
- u obavljanju djelatnosti Udruge moraju poštivati zakonske odredbe, odredbe Statuta i odluke tijela Udruge
- čuvati i podizati ugled Udruge u društvu.

Uskoro online učlanjivanje, a do tada podatke i kopiju uplatnice molimo šaljite na: hde@ingbiro.hr

Hrvatsko društvo ekonomista, Heinzelova 4a, 10000 Zagreb, www.hde.hr