Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

Organizacijska struktura

Predsjedništvo

prof. emer. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik HDE-a >> email

dr. sc. Mladen Mlinarević, dopredsjednik HDE-a

izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić, glavni tajnik HDE-a

Glavni odbor

doc. dr. sc. Katarina Bačić

prof. emer. dr. sc. Branko Blažević

prof. dr. sc. Mato Crkvenac

prof. dr. sc. Boris Crnković

izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe

doc. dr. sc. Tomislav Ćorić

prof. emer. dr. sc. Lovorka Galetić

prof. dr. sc. Alen Host

prof. emer. dr. sc. Ljubo Jurčić

dr. sc. Maroje Lang

dr. sc. Željko Lovrinčević

dr. sc. Zdravko Marić

dr. sc. Mladen Mlinarević

izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić

izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

prof. dr. sc. Josip Tica

prof. dr. sc. Darko Tipurić

prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Mario Živković, dipl. iur.

Počasno predsjedništvo

prof. dr. sc. Mato Crkvenac, predsjednik

Dario Jurin, dipl. oec.

dr. sc. Branimir Lokin

Stjepan Mesić

dr. sc. Žarko Primorac

dr. sc. Ivan Šimek

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević

dr. sc. Ivan Teodorović

prof. emer. dr. sc. Željko Turkalj