Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2011. ::: Vol.62 No.01-02

    Ivan Damir Anić
    Edo Rajh
    Ivan Teodorović

UTJECAJ STRATEŠKIH ČIMBENIKA NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA U HRVATSKOJ TEKSTILNOJ I ODJEVNOJ INDUSTRIJI

Prethodno priopćenje

U radu autori analiziraju razlike i sličnosti u strategijama prerađivačkih poduzeća iz hrvatske tekstilne i odjevne industrije. Analiza se zasniva na anketi koja je obuhvatila 80 poduzeća. Podaci su analizirani k-mean klaster analizom, analizom varijance i hi-kvadrat testom. Rezultati upućuju na zaključak da poduzeća iz tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj primjenjuju dvije glavne strategije: strategiju niskih troškova i strategiju orijentiranu na vrijednost. Strategija niskih troškova podrazumijeva niže materijalne troškove, naglasak na lohn poslove i niži udio vlastitih marki u prihodima. Strategija orijentirana na vrijednost podrazumijeva orijentaciju na proizvodnju vlastitih proizvoda, razvijanju vlastitih marki i više razine materijalnih troškova. Rezultati istraživanja također upućuju i na zaključak da strategija orijentirana na vrijednost rezultira većom razinom dodane vrijednosti po zaposleniku, većim prihodom od prodaje po zaposleniku i većom profitabilnošću prodaje (ROS). Proizvođači se mogu koristiti ovom strategijom kao odgovorom na povećanu cijenovnu konkurenciju i kao sredstvom postizanja konkurentske prednosti na tržištu.

Hrvatska; tekstilna i odjevna industrija; konkurentska strategija; rezultati poslovanja

Puni tekst (Engleski) Str. 35 - 47 (pdf, 173.04 KB)