Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2003. ::: Vol.54 No.09-10

    Drago Pupavac
    Ratko Zelenika

UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKI

Izvorni znanstveni članak

Glavni je cilj ove znanstvene rasprave prikazati evoluciju relevantnih pojmova u razvitku “nove” ekonomije rada te dokazati hipotezu po kojoj upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika sve više postaje kritična komponenta kompetitivnosti prometnih tvrtki na nacionalnom, regionalnom i globalnom prometnom tržištu. Dobijene spoznaje u ovoj znanstvenoj raspravi moraju predstavljati kvalitetna polazišta za efikasno upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika unutar prometnih sustava, jer znanje i zadovoljstvo zaposlenih postaju jednim od presudnih čimbenika za povećanje pojedinačne i agregatne (ukupne) ponude prometnih usluga, odnosno kreiranja proizvodnih prednosti prometnog sustava. Tako ljudi postaju osnovni generator dobiti prometnih tvrtki. Jedino oni mogu minimizirati troškove poslovanja, odnosno maksimizirati dobit.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 787 - 808 (pdf, 565.52 KB)