Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ratko Zelenika

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02
DRAGO PUPAVAC: NAČELA EKONOMIKE PROMETA RIJEKA, VELEUČILIŠTE U RIJECI, 2009.
Recenzija, Prikaz

Listopad 2007. ::: Vol.58 No.09-10
MODEL RAZVITKA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO GODINE 2015.
Pregledni rad

Kolovoz 2005. ::: Vol.56 No.07-08
KORPORATIVNI IMIDŽ - OSNOVNI ČIMBENIK OPSTANKA I RAZVITKA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA NA GLOBALNOME TRŽIŠTU
Pregledni rad

Listopad 2003. ::: Vol.54 No.09-10
UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKI
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02
INCOTERMS 2000. U KALEIDOSKOPU VANJSKOTRGOVINSKOG SUSTAVA
Stručni rad

Travanj 2002. ::: Vol.53 No.03-04
Elektroničko poslovanje - čimbenik promjene marketinško-logističke paradigme
Izvorni znanstveni rad

Veljača 2002. ::: Vol.53 No.01-02
MLADEN ČRNJAR: EKONOMIKA I POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA Rijeka, Ekonomski fakultet i Glosa, 2002., str. 364.
Recenzija, Prikaz

Listopad 2001. ::: Vol.52 No.09-10
INTELEKTUALNI KAPITAL - RAZVOJNI RESURS LOGISTIČKIH KOMPANIJA ZA 21. STOLJEĆE
Izvorni znanstveni članak

Travanj 2001. ::: Vol.52 No.03-04
SUVREMENO PROMIŠLJANJE OSNOVNIH FENOMENA LOGISTIČKOGA SUSTAVA
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10
TRANSPORT - ČIMBENIK PROBOJA ZAČARANOG KRUGA RAZVITKA TRANZICIJSKIH ZEMALJA
Izvorni znanstveni članak