Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02

    Ratko Zelenika
    Helga Pavlić
    Darko Zelenika

INCOTERMS 2000. U KALEIDOSKOPU VANJSKOTRGOVINSKOG SUSTAVA

Stručni rad

Incoterms – Pravila tumačenja trgovinskih termina Međunarodne trgovinske komore omogućavaju i olakšavaju razmjenu dobara između prodavatelja i kupaca, regulirajući ekonomskopravne odnose svih sudionika vanjskotrgovinskoga sustava. Najnovija varijanta Incotermsa 2000 prilagođena je suvremenoj trgovinskoj praksi, a njihovom se primjenom ukljanjaju nejasnoće i nesporazumi u međunarodnoj praksi. U radu se analiziraju pojam, svrha i ciljevi Incotermsa, struktura Incotermsa, obrazložu se svi termini i ukazuje na temeljne značajke na koje izvoznici i uvoznici trebaju obratiti pažnju.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 173 - 198 (pdf, 355.75 KB)