Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2002. ::: Vol.53 No.03-04

    Ratko Zelenika
    Drago Pupavac
    Slavko Vukmirović

Elektroničko poslovanje - čimbenik promjene marketinško-logističke paradigme

Izvorni znanstveni rad

Spoznaja da je informacija strateški resurs, koji sve više prevazilazi značenje vidljivih aktiva, potiče međusobno povezivanje brojnih poslovnih sustava i izgradnju međuorganizacijskih procesa inter- i intralogističkih i inih poslovnih sustava, što se odražava na promjenu marketinško-logističke paradigme te sukladno tome, potrebitost dizajniranja fluidne i adaptabilne organizacijske strukture, autori tu tvrdnju dokazuju elaboriranjem teorijskih značajki sustava i online marketinga, odnosno komparativnom analizom suvremenoga i tradicionalnoga pristupa upravljanju logističkim sustavima i marketinškim aktivnostima. Posebnu pozornost posvećuju matematičkom modelu informatizacije logističkog sustava u funkciji promjene marketinško-logističke paradigme.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 292 - 318 (pdf, 172.09 KB)