Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2001. ::: Vol.52 No.11-12

    Edo Rajh
    Sunčana Piri Rajh

POBOLJŠAVANJE INTERPRETATIVNOSTI PERCEPTUALNIH MAPA TRANSFORMACIJOM PRAVOKUTNIH KOORDINATA

Pregledni rad

Dva su osnovna pristupa izradi perceptualnih mapa, atributni i neatributni, koji uključjuju nekoliko statističkih tehnika, a autori u radu opširnije prikazuju tehniku multidimenzionalnog skaliranja. Problem koji se javlja primjenom neatributnog pristupa je interpretacija pripadajućih dimenzija, a taj se rješava postupkom transformacije pravokutnih koordinata, koji su autori opširnije objasnili u članku.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1368 - 1377 (pdf, 190.58 KB)