Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2001. ::: Vol.52 No.09-10

    Ratko Zelenika
    Drago Pupovac

INTELEKTUALNI KAPITAL - RAZVOJNI RESURS LOGISTIČKIH KOMPANIJA ZA 21. STOLJEĆE

Izvorni znanstveni članak

Autori najviše pozornosti posvećuju intelektualnom kapitalu kao čimbeniku efikasnoga osmišljavanja logističkih procesa i dokazivanju tvrdnje da djelotvorno primijenjenom znanju u funkciji proizvodnje i unapređenja postojećih kreiranja novih logističkih usluga, pripada primarno mjesto ustjecanju konkurentskih prednosti na globalnom i/ili na regionalnim tržištima logističkih usluga. Posebnu pozornost posvećuju izgradnji i prikazu matematičkog modela u funkciji mjerenja veličine intelektualnoga kapitala.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1034 - 1052 (pdf, 162.77 KB)