Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2016. ::: Vol.67 No. 05

    Ivan Damir Anić
    Vatroslav Škare
    Ivana Kursan Milaković

ODREDNICE I POSLJEDICE NA PONAŠANJE I ZABRINUTOST MLADIH POTROŠAČA ZA ONLINE PRIVATNOST U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Online privatnost je prepoznata kao važan čimbenik rasta digitalne ekonomije. Iako nova informatička i komunikacijska tehnologija znatno mijenja poslovnu praksu i nudi nove poslovne mogućnosti, ona također utječe na zabrinutost potrošača za njihovu online privatnost. Glavno pitanje je kako smanjiti zabrinutost za online privatnost i povećati povjerenje potrošača u interakciji s poduzećima u online okruženju. Ovo istraživanje je usmjereno prema identificiranju ključnih čimbenika koji utječu na zabrinutost potrošača za online privatnost i na utjecaj te zabrinutosti na ponašanje potrošača. Podaci prikupljeni anketiranjem studenata analizirani su primjenom eksplorativne i konfirmativne faktorske analize, i modeliranjem strukturnih jednadžbi. Rezultati pokazuju da oznake osiguranja od rizika, prethodno iskustvo na Internetu, vrijeme koje se provede na Internetu i spol statistički značajno utječu na zabrinutost za privatnost, dok se stavovi potrošača prema marketingu odnosa s potrošačima i dohodak nisu pokazali statistički značajnima. Prilikom kreiranja politike zaštite privatnosti, poduzeća bi trebala uzeti u obzir ove čimbenike kako bi se smanjila zabrinutost potrošača za privatnost i povećale kupnje preko Interneta. U radu se diskutiraju implikacije ovog istraživanja za menadžment.

zabrinutost potrošača za online privatnost; kupovno ponašanje potrošača; digitalni marketing; zaštita potrošača

Puni tekst: engleski, pdf (323 KB)