Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10

    Vladimir Veselica
    Dragomir Vojnić

EUROPSKE ZEMLJE U TRANZICIJI NA PRAGU XXI. STOLJEĆA Gdje je Hrvatska - Quo Vadis Croatia

Izvorni znanstveni članak

Hrvatska je pripadala na početku devedesetih onim zemljama koje su (pored Slovenije) bile najbolje pripremljene za tranziciju. Rusija je pripadala zemljama najslabije pripremljenima. Na svršetku devedesetih i Hrvatska i Rusija našle su se među zemljama najslabijih tranzicijskih ostvarenja opterećene teškim društvenim deformacijama mafiokratskog karaktera. Uzročno-posljedične veze u Rusiji i Hrvatskoj sasvim su različite. Središnje europske zemlje ili su se sasvim približile ili su zamjetno premašile onu razinu razvitka koju su imale na početku tranzicije. Iznimka je samo Hrvatska i ona će tu razinu dostići u prvom desetljeću novog tisućljeća. Teška i duboka gospodarska, moralna i svaka druga, kriza kroz koju prolazi Hrvatska, rezultat je izuzetno velikih ekonomskih, političkih idruštvenih deformacija koje su se kumulirale u Hrvatskoj u devedesetim godinama. Kumulirane pogreške ekonomske i ukupne politike veoma su suzile prostore za efikasno djelovanje mjera nove ekonomske politike i ona se našla, smatraju autori, u poziciji svojevrsne blokade i zatočeništva u okruženju koje je nastalo kao izraz prethodno učinjenih pogrešaka. Nova vlada lijevog centra od samog je početka počela ostvarivati suradnju s ekonomskom znanošću i u toku je rad na znastvenim osnovama koncepcije i strategije razvitka, i to čini se u više scenarija. Scenariji moraju adekvatno vrednovati sve aspekte suradnje u Jugoistočnoj Europi, a to se posebno odnosi na Pakt o stabilnosti i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 829 - 866 (pdf, 273.35 KB)