Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02

    Diana Jakelić

MEĐUOVISNOST FUNKCIJA PLANIRANJA I KONTROLINGA I NJIHOVA PRIMJENA U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Pregledni rad

Učinkovito poslovno odlučivanje i pravodobno donesena ispravna poslovna odluka rezultiraju uspješnim poslovanjem svakoga poslovnoga subjekta. Kako postaviti osnovu dobrog poslovnog odlučivanja, kako spriječiti propuste i kako svesti mogućnost donošenja pogrešne poslovne odluke na minimum? pitanja su koja se sama od sebe nameću svakome menadžeru. Danas se u modernome društvu posebna pozornost pridaje poslovnom procesu nazvanom kontroling. Ta skupina poslova može biti pozicionirana pri samom vrhu organizacijske piramide, ili točnije uz rukovodstvo, ili se organizira u sklopu financijsko-računovodstvenih poslova, a glavna joj je uloga dostaviti pravodobno informacije koje su menadžmentu potrebne za donošenje učinkovitih poslovnih odluka. U ovome je radu prikazan model procesa planiranja kojim se koristi za izradu godišnjega plana poslovanja i izvješćivanja u Hrvatskoj narodnoj banci i koji može poslužiti kao osnova za uspostavljanje cjelokupne funkcije planiranja i kontrolinga u budućnosti i utjecati na ponašanje svih sudionika poslovnoga procesa u svrhu uspješnoga poslovanja. Isto se tako taj model, uz određene modifikacije (ovisno o prirodi poslovanja, organizacijskoj strukturi, ciljevima i potrebama menadžmenta), može primijeniti i u drugim poslovnim subjektima. Uz opisani model definirane su i neke od podloga kojima se može koristiti u procesu planiranja u svrhu lakšega predviđanja aktivnosti za nadolazeću plansku godinu. Istaknuta je važnost troškovnoga računovodstva i upravljanja troškovima, tj. održavanja troškova na optimalnoj razini. Procesi planiranja i kontrolinga međuovisni su i sastavni dio funkcije menadžmenta, i to zato što čine informacijsku podršku upravljanju u odlučivanju i koordinaciji, pa ih je najučinkovitije organizirati kao posebnu organizacijsku cjelinu uz sam vrh menadžerske piramide. U današnjem se konkurentskom okruženju svaki poslovni subjekt mora posvetiti procesu planiranja i kontrolingu. Zbog toga se kao potreba nameću: odgovarajući sustav planiranja i kontrolinga prikladan za praćenje uspješnosti poslovanja, kvalitetan informacijski sustav, donošenje kvalitetnijih rješenja i dobrih poslovnih odluka i učinkovito upravljanje.

planiranje; kontroling; izvješćivanje; budžetiranje; troškovno računovodstvo; mjesto troška; upravljanje troškovima; učinkovita poslovna odluka; učinkovito upravljanje.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 75 - 98 (pdf, 279.32 KB)