Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02

    Boris Tušek
    Davor Filipović
    Ivana Pokrovac

EMPIRIJSKA EVIDENCIJA O ODNOSU IZMEĐU EKSTERNE REVIZIJE I NADZORNOG ODBORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Cilj ovog istraživanja je utvrditi i analizirati utjecaj revizijskog odbora na povećanje efikasnosti eksterne revizije i nadzornog odbora. Na osnovi empirijskog istraživanja, provedenog metodom anketiranja, testira se hipoteza prema kojoj revizijski odbor, kao pododbor nadzornog odbora, utječe na povećanje efikasnosti eksterne revizije i nadzornog odbora. Uz to, u ovom se radu analiziraju uloge nadzornog i revizijskog odbora u korporativnom upravljanju, kao i relevantni teorijski i metodološki aspekti eksterne revizije.

nadzorni odbor; revizijski odbor; korporativno upravljanje; eksterna revizija.

Puni tekst (Engleski) Str. 3 - 27 (pdf, 201.27 KB)