Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2008. ::: Vol.59 No.07-08

    Jadranka Ivanković

SUKLADNOST MARKETINŠKIH STRATEGIJA I TAKTIKA NA HRVATSKOME TRŽIŠTU DETERDŽENATA ZA PRANJE RUBLJA

Prethodno priopćenje

Cilj je rada istražiti sukladnost marketinških strategija i taktika na hrvatskome tržištu deterdženata za pranje rublja. Istraženi su stavovi i ponašanja potrošača u Hrvatskoj radi utvrđivanja faktora i važnosti utjecaja na donošenje odluke o kupnji deterdženata za pranje rublja. Istraživanje je provedeno slanjem anketnog upitnika elektronskom poštom, pa su prikupljena 143 odgovorena upitnika. Od 31 ponuđene tvrdnje u anketnom upitniku izdvojeno je obradom rezultata 10 faktora grupiranih u pet elemenata marketinškog miksa; proizvod, cijena, marka, distribucija i predstavljanje. Svaki je element marketinškoga miksa definiran sa dva najznačajnija faktora u dvije dimenzije. Sukladnost marketinških strategija i taktika za tri najznačajnija ponuđača deterdženata za pranje rublja ocijenjene su povezivanjem rezultata učinjenoga istraživanja i stratics analize i mixmap modela mapiranja elemenata marketinškoga miksa. Iz nalaza rada može se zaključiti da je zamjetan visoki stupanj sukladnosti marketinških strategija i taktika kod sva tri vodeća ponuđača deterdženata za pranje rublja, uz detektiranje prostora za buduća poboljšanja djelovanjem na području marketinškog elementa promocije i pripadajućih faktora. Rad je pokazao da hrvatski potrošači visoko vrednuju vodećeg domaćeg ponuđača deterdženata za pranje rublja uz naznaku mogućnosti za buduće jačanje tržišnih pozicija poboljšanjem performansi u dimenzijama: ukupne razine kvalitete proizvoda, odgovornog pristupa proizvođača prema zajednici i okolišu i preporuka i učestalosti predstavljanja na prodajnome mjestu.

upravljanje marketingom; marketinška strategija i taktika; elementi marketinškoga miksa; stratics analiza; mixmap model mapiranja elemenata marketinškog miksa

Puni tekst (Hrvatski) Str. 394 - 417 (pdf, 218.66 KB)