Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2008. ::: Vol.59 No.05-06

    Roberto Ercegovac

TEORIJSKA OSPORAVANJA PRIMIJENJENIH FINANCIJSKIH MODELA I NOVE ZNANSTVENE PARADIGME

Stručni rad

Gotovo da ne postoji predstavnik suvremene znanosti o financijama koji se u primijenjenim analizama, teorijskim dokazima ili zaključcima ne koristi alatima matematike, matematičke statistike ili fizike. Analitičke forme i izvedeni rezultati zasnovani su na pretpostavljenim zakonitostima i odnosima financijskoga tržišta. O njima ovise početak i nastavak znanstvenog istraživanja i modeliranja kao i empirijska primjenjivost rezultata. Složenost financijskih sustava u mnoštvu ekonomskih i neekonomskih međuodnosa nedvojbena je. Pojednostavnjenje karaktera tržišta može biti uzrok nedovoljne pouzdanosti zaključaka financijskih modela. Potrebe za otkrivanjem tržišta i za pronalaženjem zakonitosti u promjenama vrijednosti tržišnih kategorija uzrok su pojave novih teorijskih stavova u znanosti o financijama, gdje se slučajnost i statistički pretpostavljena neizvjesnost zamjenjuje postavkama determinizma, kaotičnosti i teorijom kompleksnosti. Vrijednost znanstvenog doprinosa novih teorijskih postavki u znanosti o financijama prosudit će vrijeme, a njihovu opravdanost, istinitost, svrsishodnost i primjenjivost valja izmiriti sa stvarnošću.

financijsko modeliranje; efikasno financijsko tržište; fraktalno financijsko tržište; teorija kaosa

Puni tekst (Hrvatski) Str. 289 - 303 (pdf, 177.87 KB)