Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2000. ::: Vol.51 No.07-08

    Damir Juričić

UTVRĐIVANJE DUŽNIČKOG KAPACITETA U UVJETIMA VIŠEGODIŠNJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Izvorni znanstveni članak

Prilikom pripreme izgradnje složenih infrastrukturnih projekata korisno je, sukladno s planiranom dinamikom izgradnje, odrediti dužnički kapacitet projekta, tj. maksimalni iznos duga koji projekt može, u tijeku svoje eksploatacije, nesmetano vraćati izvorima financiranja. Autor u članku predstavlja sustav kojim je moguće utvrditi dužnički kapacitet.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 749 - 757 (pdf, 97 KB)