Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Ivan Teodorović

REFLEKSIJE I PORUKE SAVJETOVANJA

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 941 - 951 (pdf, 130.39 KB)