Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12

    Ljubo Jurčić

REFLEKSIJE I PORUKE SAVJETOVANJA

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1297 - 1306 (pdf, 138.96 KB)