Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12

    Sandra Švaljek

POREZNA REFORMA IZ GODINE 2000. U HRVATSKOJ: UZROCI I POSLJEDICE

Izvorni znanstveni članak

Ovaj je rad nastao s ciljem da se identificiraju osnovne značajke hrvatskoga poreznog sustava (npr. razina prikupljenih poreznih prihoda, ukupno porezno opterećenje, stupanj progresivnosti poreznog sustava i struktura poreznih prihoda) nakon porezne reforme provedene 2000. godine. U radu se uspoređuje novi porezni sustav s poreznim sustavom koji je bio na snazi od 1994. do 2000. godine, a također se postavlja pitanje jesu li izmjenama poreznog sustava ostvareni ciljevi porezne reforme. Pažnja je posvećena i postupnoj eroziji poreznih osnovica poreza na dohodak i dobitak, te prošlim, sadašnjim i budućim posljedicama takve porezne erozije stvaranju “pogodnog okruženja” za izravna strana ulaganja.

porezna reforma; porezno opterećenje; progresivnost; izravna strana ulaganja

Puni tekst (Engleski) Str. 1217 - 1236 (pdf, 294.26 KB)