Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06

    Dragomir Vojnić

TRŽIŠTE - PROKLETSTVO ILI SPASENJE

Ostalo

Proteklo je stoljeće u svjetskim, posebno europskim, razmjerima bilo veoma turbulen-tno. Tu su turbulentnost izražavali veliki društveni potresi i promjene. U samoj središnjici tih potresa i promjena stoji fenomen tržišta i demokracija, odnosno njihova protivuriječja. Tijekom proteklog stoljeća na planeti zemlji je kumulirano više znanja, novih tehnologija i novih proizvoda nego u ukupnoj civilizaciji koja je predhodila. U takvim su uvjetima protivuriječja inherentna tržištu i demokraciji, kao bitnim čimbenicima naše civilizacije, posebno dolazili do izražaja. Dobre strane tržišta su se manifestirale u činjenici da ono nagrađuje sposobne uspješne, a kažnjava one koji to nisu. Loše strane tržišta se manifesti-raju u činjenici da slobodno djelovanje tržišta čini bogate još bogatijima a siromašne još siromašnijima. Dobre strane (parlamentarne) demokracije imaju za učinak zaštitu ljudskih prava i slobode. One manje dobre se manifestiraju u činjenici da u ta ljudska prava nisu uključena i socijalna prava i socijalna pravda. Velike turbulencije i krizne situacije u najrazvijenijim zemljama svijeta posebno u SAD su pokazale da se suvremeni kapitalizam nije održao temeljem nevidljive ruke Adama Smitha nego naprotiv temeljem veoma vidljive ruke Johna Maynarda Keynesa.

tržište; demokracija; održivi razvoj; solidarnost; društvo blagostanja; ekonomski neoliberalizam; tranzicija; kapital; rad.

Puni tekst (Engleski) Str. 297 - 344 (pdf, 403.82 KB)