Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10

    Dragomir Vojnić

TRŽIŠTE, PROKLETSTVO ILI SPASENJE Uz obilježavanje šezdeset pete obljetnice Ekonomskog instituta, Zagreb

Izvorni znanstveni članak

Proteklo je stoljeće u svjetskim, posebno europskim, razmjerima bilo veoma turbulentno. Tu su turbulentnost izražavali veliki društveni potresi i promjene. U samoj središnjici tih potresa i promjena stoji fenomen tržišta i demokracije, odnosno njihova protivuriječja. Tijekom proteklog stoljeća na planeti zemlji je kumulirano više znanja, novih tehnologija i novih proizvoda nego u ukupnoj civilizaciji koja je prethodila. U takvim su uvjetima protivuriječja inherentna tržištu i demokraciji, kao bitnim čimbenicima naše civilizacije, posebno dolazili do izražaja. Dobre strane tržišta su se manifestirale u činjenici da ono nagrađuje sposobne i uspješne, a kažnjava one koji to nisu. Loše strane tržišta se manifestiraju u činjenici da slobodno djelovanje tržišta čini bogate još bogatijima, a siromašne još siromašnijima. Dobre strane (parlamentarne) demokracije imaju za učinak zaštitu ljudskih prava i sloboda. One manje dobre se manifestiraju u činjenici da u ta ljudska prava nisu uključena i socijalna prava i socijalna pravda. Velike turbulencije i krizne situacije u najrazvijenijim zemljama svijeta posebno u SAD su pokazale da se suvremeni kapitalizam nije održao temeljem nevidljive ruke Adama Smitha, nego naprotiv, temeljem veoma vidljive ruke Johna Maynarda Keynesa.

tržište; demokracija; održivi razvoj; solidarnost; društvo blagostanja; ekonomski neoliberalizam; tranzicija; kapital; rad.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 681 - 726 (pdf, 250.42 KB)