Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06

    Marija Tomašević Lišanin
    Mirko Palić

MARKETINŠKI DOPRINOS PRIBLIŽAVANJU HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA OTPADOM

Izvorni znanstveni članak

Globalno tržište i brzi tempo promjena uzrokovan stalnim napretkom tehnologije postavljaju pred marketing nove izazove. U posljednja je dva desetljeća sve više istaknut problem zaštite okoliša i upravljanja otpadom rezultirao restriktivnijom zakonodavnom regulativom i pojavom ekološki svjesnih, tzv. “zelenih potrošača”. Za većinu su domaćih poduzeća ekološke norme i mjere za zbrinjavanje otpada dodatni trošak, dok istovremeno primjeri iz razvijenoga svijeta pokazuju da mnoga poduzeća koja primjenjuju više standarde zaštite okoliša od propisanih, kreirajući pritom dodatnu vrijednost ponudom tzv. “zelenih” proizvoda, štede na troškovima pakiranja i, omogućujući ponovnu upotrebu i recikliranje odbačenih proizvoda, ostvaruju veće profite. Problem gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, veoma je zabrinjavajući, a uvjeti ugovora o članstvu u Europskoj uniji i propisi koji se unutar Unije već primjenjuju uključuju vrlo precizne i obvezujuće norme vezane uz ovu problematiku. Želeći potaknuti ekološku osjetljivost i veću uključenost domaćih poduzeća u rješavanje problema zaštite okoliša, autori u radu opisuju i predlažu primjenu tzv. “koopetitivnog” marketinškog modela, putem stvaranja mreže “suradnje” u koju svaki sudionik - poslovni subjekt, bez obzira na konkurentsku tržišnu poziciju, ulaže dio raspoloživih internih resursa u stvaranje veće, zajedničke koristi, odnosno veće vrijednosti za sve sudionike. Za bolje razumijevanje rada bitno je istaknuti da su se autori usmjerili na obradu samo jednoga uskog dijela, od niza mogućih različitih aspekata i pristupa ovom “lokalno-globalnom” problemu.

marketing; zaštita okoliša; zbrinjavanje otpada; EU

Puni tekst (Hrvatski) Str. 436 - 454 (pdf, 406.16 KB)