Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2004. ::: Vol.55 No.03-04

    Stjepan Zdunić

POLITIKA STABILIZACIJE I RAZVOJA U HRVATSKOJ 90-ihq

Izvorni znanstveni članak

Studija analizira svrhu i različite oblike programskih aranžmana s međunarodnim financijskim institucijama. Obrađuju se načela i značenje opće primjenjivih financijskih programa, a naročito uloga MMF-a i Svjetske banke u uspostavljanju hrvatske ekonomske politike. Konačni rezultat studije je pregled ocjene aktualnog stanja i budućih izgleda hrvatske ekonomije, kao dugoročnih implikacija politike strukturnog prilagođavanja koju je odredila nacionalna vlada u koordinaciji s MMF-om i Svjetskom bankom. Moguće je iznijeti nacionalnu strategiju razvoja koja se temelji na rezultatima ove analize: Strategija može biti fazni pristup razvoju: u prvoj fazi potrebni su viši monetarni suverenitet i tečaj stimuliran izvozom; pomoću tečajne politike i razvojno prihvatljivim kamatnim stopama potrošnja će u početku biti ograničena a zatim preusmjerena prema domaćim proizvodima; na taj način izvoznu konkurentnost će poduprijeti pravila relativnih cijena u skladu s globalnom produktivnošću ekonomije; razvojni program jedne isključivo mikroekonomske orijentacije koju je odredila doktrina Svjetske banke nije završen, i u izvjesnim segmentima je jednostran i preuranjen za razvojni trenutak hrvatske ekonomije; faza stabilnosti kada kratkoročni i dugoročni kapital pritječu u zemlju će biti znak početka zrele faze oporavka i razvoja; u ovoj fazi će tržišni mehanizam regulirati razvojem stimuliranu kamatnu stopu; ova faza pretpostavlja razvijenu institucionalnu infrastrukturu i razvijene mehanizme financijskog sustava zemlje. Politika aprecijacije kune t.j. politika stabilnosti na iskrivljenoj razini kune u fazi ravnoteže nedovoljne zaposlenosti, osporava industrijalizaciju zemlje i uključuje tercijarizaciju ekonomske strukture, što ugrožava buduću vanjsku ravnotežu, kao i optimalnu ekonomsku i strukturu zapošljavanja. Iz ovih teorija se može zaključiti da monetarna politika, naročito politika tečaja i fiskalna politika, u svojim makroekonomskim i mikroekonomskim aspektima, moraju biti koordinirane s oporavkom i razvojnom politikom, politikom stabilizacije te liberalizacijom bankarskog i vanjskotrgovinskog sustava.

stabilizacijska politika; restrukturiranje; defi cit tekućeg računa platne bilance; devizni tečaj; financijski program; neto domaća aktiva HNB i bankovni sustav; aprecijacija; deprecijacija; konkurentnost gospodarstva; gospodarski oporavak i rast

Puni tekst (Engleski) Str. 256 - 301 (pdf, 231.9 KB)