Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2003. ::: Vol.54 No.11-12

    Dragomir Vojnić

11. TRADICIONALNI OPATIJSKI SKUP HRVATSKIH EKONOMISTA (12.-14. studenoga 2003.) Ekonomska politika Hrvatske u godini 2004.

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1021 - 1026 (pdf, 99.51 KB)