Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2003. ::: Vol.54 No.11-12

    Vladimir Veselica
    Dragomir Vojnić

QUO VADIS CROATIA ZEMLJE U TRANZICIJI I EUROPSKA UNIJA Gdje je Hrvatska?

Izvorni znanstveni članak

Sve su zemlje u tranziciji u devedesetim godinama dvadesetoga stoljeća u svoje razvojne ambicije uključivale i priključivanje Europskoj uniji. One najuspješnije zemlje u tranziciji, a to su središnje europske zemlje, to će svoje opredjeljenje ostvariti već u sljedećoj godini 2004. Hrvatska (uz Sloveniju) pripada skupini zemalja koje su bile najbolje pripremljene za tranziciju. Kumulirane greške ekonomskog i općepolitičkog karaktera u devedesetim izdvojile su Hrvatsku iz skupine središnje europskih zemalja koje će već u idućoj godini 2004. poslati članicama Europske unije. Nova Vlada lijevoga centra koja je preuzela kormilo državom na početku ovoga stoljeća (u siječnju godine 2000.) postavila je sebi kao osnovni strateški zadatak što brži primitak u Europsku uniju. Bitna promjena međunarodne pozicije Hrvatske, jednako kao i određeni uspjesi na ekonomskom planu (četverogodišnja prosječna stopa rasta BDP veće od 4%, svladavanje nelikvidnosti, prijelom u trendu nezaposlenosti) i zamjetni pomaci u općoj demokratizaciji i u poboljšavanju uvjeta življenja, omogućili su ubrzavanje priključivanja Hrvatske Europskoj uniji. To će se vjerojatno dogoditi u godini 2007. Ukupna politika i ukupna znanost (posebno društvena znanost) moraju učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da se to zaista u toj godini 2007. i dogodi.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 999 - 1020 (pdf, 282.76 KB)