Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02

    Vladimir Veselica
    Dragomir Vojnić

NEKA ZAPAŽANJA SA DESETOG JUBILARNOG SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA (OPATIJA 13.-15. STUDENOGA 2002.)

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 206 - 213 (pdf, 55.48 KB)