Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12

    Danijel Nestić

EKONOMSKA NEJEDNAKOST U HRVATSKOJ 1998. MANJA OD OČEKIVANJA

Izvorni znanstveni članak

Opće je mišljenje da je nejednakost raspodjele dohotka u Hrvatskoj iznimno velika, ali analiza zasnovana na izvornim podacima iz Ankete opotrošnji kućanstava u godini 1998. pokazuje da je nejednakost u Hrvatskoj približno jednaka prosjeku za tranzicijske zemlje. Rastavljanje nejednakosti pokazuje da je obrazovanje najvažniji faktor koji objašnjava opažene razlike u dohocima i potrošnji. Važnim se pokazuje i participacija članova kućanstvana tržištu rada. Sa druge strane, spol ili dob nositelja kućanstva, tip naselja u kojem je smješteno kućanstvo i tip kućanstva manje su važne odrednice nejednakosti. Dohoci od obrta i nepoljoprivredne samostalne djelatnosti snažno su koncentrirani u rukama bogatijih građana i objašnjavaju približno jednu petinu ukupne dohodovne nejednakosti. Mirovine su raspodijeljene ravnomjernije nego dohoci od rada, a socijalna je pomoć dobro usmjerena prema siromašnijim kućanstvima.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1109 - 1150 (pdf, 523.84 KB)