Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12

    Ivan Teodorović

CEE COUNTRIES – SOME ISSUES OF EU ACCESSION

Izvorni znanstveni članak

Težište članka je na nekim osnovnim problemima zemalja Srednje i IstočneEurope u vrijeme procesa priključenja Europskoj uniji. Pored toga, autor se učlanku bavi i nekim drugim tranzicijskim zemljama, problemima njihovih odnosai mogućeg priključenja Europskoj uniji.Članak započinje kratkom teoretskom pozadinom tranzicije i problemakonvergencije. Naglašeni su važnost ekonomskog rasta i političkog razvitka iznačaj demokratskog političkog razvitka u tranzicijskim ekonomijama, kaopotreba za postizanje održivog ekonomskog rasta. To se osobito odnosi nasrednjoistočne europske zemlje uoči priključenja Europskoj uniji.Drugi dio istražuje učinke demokracije na ekonomski rast. Uzmemo li uobzir sve tranzicijske ekonomije, uključujući novonastale tržišne ekonomije,izravan se odnos između demokracije i ekonomskog rasta ne može identificirati.No, kada se istražuju tranzicijske zemlje prema brzini tranzicijskog procesa irazvitka demokratskih društava, postoje neke relevantnosti. U tom se slučajumora dokazati relevantnost odnosa između demokracije i ekonomskoga rasta.Sljedeći dio sadrži empirijsku analizu za zemlje Srednje i Istočne Europe.Tu se prikazuju glavni ekonomski indikatori i ističe se brzina ekonomske reforme.Pitanja o kojima je ovdje potrebno raspraviti nisu više brzina i konzistentnostprocesa reforme, koje su očite barem za prvu grupu država koje se priključuju,nego je pitanje i sama činjenica blizine i zajedničke političke spremnosti zaulazak u Europsku uniju. Četvrti dio ističe prepreke i opasnosti za srednjoistočne i druge tranzicijskeekonomije na njihovome putu. Glavni aspekti procesa priključenja i regionalneintegracije prikazani su kao dio još uvijek intenzivne diskusije. Iz teorijekonvergencije i preduvjeta za ekonomski rast pod tržišnim uvjetima, u ovom jedijelu razvijena pretpostavka da politička pitanja unutar tranzicijskih ekonomijai u odnosu na priključenje Europskoj uniji, postaju dominantna.Posljednji dio prikazuje zaključne napomene vezane uz glavne problemeistaknute u članku.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 1087 - 1108 (pdf, 250.04 KB)