Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2001. ::: Vol.52 No.07-08

    Ante Puljić

SVEOBUHVATNI PRISTUP MAKSIMALIZACIJI PROFITA U KRATKOM ROKU

Izvorni znanstveni članak

Autor se u ovome članku bavi sveobuhvatnim pristupom maksimizaciji profita u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije. Radi toga direktnu funkciju neto profita jednom izražava kao funkciju rada, a drugi put kao funkciju proizvedenih količina. Odnos između savršenog tržišta rada i savršenog tržišta proizvoda izražava realna nadnica kao odnos jediničnog troška rada i prihoda po jedinici proizvoda, a tehnologiju opisuje granični proizvod rada. Autor je analizu, nakon izvođenja indirektne funkcije profita, upotpunio i komparativnom statikom koja daje očekivane rezultate.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 825 - 839 (pdf, 166.46 KB)