Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06

    Dragomir Vojnić

KONTROVERZE TRŽIŠTA U SVJETLU DRUŠTVENIH DOGAĐANJA PROTEKLOGA STOLJEĆA

Izvorni znanstveni članak

U proteklome stoljeću svijet je bio suočen s turbulentnim društvenim kretanjima i s velikim društvenim promjenama. To se posebno odnosi na Europu. U Europi, kao najrazvijenim dijelu svijeta, traženje odgovarajućih rješenja pokrenule su različite lijeve političke stranke i sindikalni pokreti. Glavni društveni raskoli u Europi (poslije i u Aziji) dogodili su se zbog različitih pristupa u odabiru modela i metoda ublaživanja kontroverzi tržišta. Lijeve političke snage u najrazvijenijim zemljama Zapadne Europe odlučile su se za kombinaciju kriterija tržišta i kriterija solidarnosti u organizaciji privrede i društva. Na tim je osnovana uspostavljena relativno stabilna ravnoteža interesa rada i kapitala u razvitku modela društva blagostanja i civilnoga društva. Zemlje u tranziciji imale su nesreću da je tranzicija započela paralelno s početkom reforme društva blagostanja. Rješavanje problema ograničavanja kontroverzi tržišta ostvarivat će zemlje u tranziciji prihvaćanjem modela reformiranog društva blagostanja, a to znači i priključivanjem Europskoj uniji.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 487 - 515 (pdf, 267.3 KB)