Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2001. ::: Vol.52 No.03-04

    Zdravko Zekić

LOGISTIČKI MODEL DINAMIČKE OPTIMIZACIJE POSLOVANJA PODUZEĆA

Izvorni znanstveni članak

Autor je u ovoj raspravi nakon etimologije i semantike izraza logistika i koncepcije i ciljeva logistike, elaborirao više aktualnih logističkih fenomena: financijski tokovi, tokovi zaliha, fleksibilnost i adaptibilnost, intelektualni kapital - sve kao elemente logističkoga modela. Utjecaje tih fenomena na optimizaciju poslovanja poduzeća moguće je konzistentno vrednovati logističkim modelima.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 393 - 417 (pdf, 300.8 KB)