Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2022. ::: Vol.73 No. 05

    Muhammet Daştan
    Kerem Karabulut
    Ömer Yalçınkaya

POVEZANOST IZMEĐU NEIZVJESNOSTI I TOKOVA IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U ZEMLJAMA ČLANICAMA G20

https://doi.org/10.32910/ep.73.5.3

Izvorni znanstveni članak

Glavni cilj ovog istraživanja je ispitati vezu između globalnih ekonomskih, političkih i geopolitičkih neizvjesnosti i tokova izravnih stranih ulaganja u zemljama članicama G20 u razdoblju od 1996. do 2018. godine. Za razliku od većine prethodnih istraživanja, ovo istraživanje koristi razumne indekse nesigurnosti, to jest, indeks nesigurnosti ekonomske politike (EPU) te indeks svjetske nesigurnosti (WUI) za ekonomsku/političku nesigurnost, umjesto pokazatelja volatilnosti ili izbora. Istraživanje se također koristi indeksom geopolitičkog rizika kao zamjenom za geopolitičku neizvjesnost, i stoga se ne usredotočuje samo na ekonomsku/političku neizvjesnost, već također uzima u obzir geopolitičku neizvjesnost kako bi se pružila sveobuhvatniju sliku neizvjesnosti. Nalazi dobiveni analizom panel podataka pokazuju da povećana neizvjesnost u globalnom ekonomskom/ političkom i geopolitičkom okruženju odvraća tokove izravnih stranih ulaganja u zemlje članice G20. Također je utvrđeno da postoji jednostrana uzročnost koja se proteže od neizvjesnosti do priljeva izravnih stranih ulaganja. Uzimajući u obzir ove empirijske nalaze, kreatori politika u gospodarstvima zemalja G20 trebali bi osigurati stabilno ekonomsko/političko i geopolitičko okruženje za privlačenje priljeva izravnih stranih ulaganja, koja imaju ključnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i razvoja.

izravna strana ulaganja, nesigurnost ekonomske politike, geopolitička nesigurnost, analiza panel podataka, zemlje članice G20

Puni tekst: engleski, pdf (485 KB)