Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2021. ::: Vol.72 No. 01

    Nataša Rupčić
    Marijana Jakopič Ganić

RAZVOJ KARIJERE I UČENJE KAO DEMOTIVATORI U VELIKIM PODUZEĆIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, HRVATSKA

https://doi.org/10.32910/ep.72.1.2

Prethodno priopćenje

U ovom su radu aspekti upravljanja ljudskim potencijalima: motivacija, upravljanje karijerom i upravljanje učenjem analizirani na uzorku najvećih poduzeća Primorsko-goranske županije. Upravljanje karijerom izučavano je kroz prizmu motivacije zaposlenika, s posebnim naglaskom na učenje koje bi zaposlenicima moglo osigurati dugoročnu zapošljivost na postojećem ili budućem radnom mjestu. Anketni upitnik je dizajniran na temelju pregleda literature te poslan elektroničkim putem na adrese 20 najvećih poduzeća Primorsko-goranske županije prema izvješću Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka. Iako je uzorak malen, što je temeljno ograničenje ovoga rada, istraživanje je ukazalo na negativne trendove u upravljanju ljudskim potencijalima. Usprkos drugačijim očekivanjima, rezultati su ukazali da velika poduzeća Primorsko-goranske županije imaju tek prosječno razvijene aktivnosti u sva tri istraživana aspekta upravljanja ljudskim potencijalima. Najveće iznenađenje predstavlja činjenica da menadžeri ispitanih poduzeća ispodprosječno posežu za nematerijalnim nagradama kojima se zaposlenicima izražava poštovanje za njihov rad, a koje su lako dostupne. Ta činjenica svakako pridonosi ispodprosječnom zadovoljstvu zaposlenika uvedenim programima motivacije i to prema mišljenju menadžera. Obećavajuća je činjenica da ispitana poduzeća ulažu iznadprosječne napore uvođenju novih programa učenja zbog značajnih promjena u svom poslovnom okruženju. Slaba i negativna korelacija između analiziranih konstrukata i poslovnoga rezultata ukazuje na produbljivanje postojećih problema i nepovoljne prognoze budućega razvoja ove županije. Nezadovoljstvo zaposlenika analiziranim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima moglo bi još više pogoršati ionako dramatične trendove iseljavanja i odljeva mozgova iz Republike Hrvatske.

ljudski potencijali; motivacija; upravljanje karijerom; učenje

Puni tekst: engleski, pdf (321 KB)