Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Sandra Soče Kraljević
    Kristian Božić

ISTRAŽIVANJE PREFERENCIJA POTROŠAČA PRI ODABIRU TRGOVAČKIH LANACA

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.6

Izvorni znanstveni članak

U Europskoj uniji tržištem hranom dominiraju veliki trgovački lanci, a posljednjih nekoliko godina taj trend primjetan je i u Bosni i Hercegovini. Iako su zakoni o zabrani monopola na snazi, još uvijek nema mehanizama koji mogu kontrolirati moć velikih trgovačkih lanaca. Prema istraživanju britanske Komisije za konkurenciju, svaki trgovački lanac koji ima više od osam posto udjela na tržištu hranom ima i dovoljno moći da negativno utječe na konkurentnost na tržištu te samim time i na plasman hrane. Kupovne navike potrošača jedan su od ključnih čimbenika koji utječu na sliku maloprodajnog tržišta kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Iako su suvremeni potrošači suvereni, itekako se može na njih marketinški utjecati. Marketari mogu utjecati na njihovo ponašanje tako što će elemente marketinškog spleta prilagoditi potrošačevim potrebama. Uspjeh se postiže ako potrebe postoje ili su latentne i proizvođač ih potakne proizvodom koji potrošači svjesno ili podsvjesno trebaju. Ponašanje potrošača je pod utjecajem brojnih čimbenika koji su međusobno povezani, a mogu se svrstati u tri skupine: osobni čimbenici, društveni čimbenici i psihološki čimbenici. Stoga, glavni cilj ovog rada je ispitati preferencije potrošača u odabiru trgovačkih lanaca na području grada Mostara. Kroz anketiranje koje će biti provedeno s potrošačima na području grada Mostara, uz njihove preferencije u odabiru trgovačkih lanaca, ispitat će se i glavne odrednice koje utječu na potrošačev odabir. Ovim radom je prezentirano primarno istraživanje koje upućuje da se razlikuju preferencije potrošača kada biraju trgovački centar te da najrađe posjećuju najbliži trgovački centar. Značaj ili znanstveni doprinos ovog istraživanja je dvojak, ovaj rad može koristiti marketarima i menadžerima u poduzećima i trgovačkim centrima koji posluju na tržištima gdje je sve veća konkurencija kako bi svoje potrošače potakli da više kupuju te time povećali prodaju i konkurentnost što je podjednako važno i za znanstvenike (istraživanje tržišta, prodaja, ponašanje potrošača) s aspekta boljeg razumijevanja preferencija i čimbenika koji utječu na izbor trgovačkog lanca. Na kraju rada navode se ograničenja istraživanja kao i smjernice za buduća istraživanja.

istraživanje tržišta; trgovački lanac; ponašanje i preferencije potrošača; Mostar

Puni tekst: hrvatski, pdf (251 KB)