Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2019. ::: Vol.70 No. 02

    Suzana Marković
    Srđan Mitrović
    Aleksandar Racz

TKO SU POSJETITELJI FESTIVALA HRANE I VINA? EKSPLORATORNO ISTRAŽIVANJE

https://doi.org/10.32910/ep.70.2.3

Prethodno priopćenje

Organiziranje vinskih festivala predstavlja jedinstvenu priliku vinskim destinacijama da posjetiteljima ponude širok raspon doživljaja koji se znatno razlikuju od njihovog svakodnevnog života i na određeni način predstavljaju najbolji način za pružanje doživljaja u vinskom turizmu. Cilj ovog istraživanja je izmjeriti obilježja ličnosti posjetitelja vezane uz hranu i vino, specifično razinu uključenosti i neofobije, te istražiti njihovu povezanost s dimenzijama kvalitete doživljaja festivala (okruženje, učenje, usluga, direktne koristi, zabava) i ishodima kvalitete doživljaja (zadovoljstvo, vjernost). Također, istraživanje ima za cilj usporediti razine uključenosti i neofobije posjetitelja u odnosu na njihova demografska obilježja (spol, razina prihoda, status posjetitelja, zaposlenje, mjesto boravka). Podaci su prikupljeni tijekom održavanja VinoCOM festivala 24. i 25. studenog 2017. u Zagrebu korištenjem anketnog upitnika. Metodama deskriptivne i bivarijatne statističke analize analizirani su prikupljeni podaci. Dobiveni rezultati pokazuju značajan i pozitivan odnos između uključenosti vina i hrane te kvalitete iskustva i iskustvenih ishoda. Istovremeno je potvrđena negativna veza između vina i prehrambene neofobije, iskustva kvalitete i ishoda iskustva.

vinski turizam; vinski festival; kvaliteta doživljaja; posjetitelji festivala; zadovoljstvo posjetitelja festivala

Puni tekst: engleski, pdf (342 KB)