Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Ljiljana Zmijanović

MJERENJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.4

Pregledni rad

Raskorak između povećanja obuhvata površine pod zaštitom i negativnih trendova gubitka biološke raznolikosti rezultirao je ponovljenim nastojanjima da se unaprijedi učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima. Turistička valorizacija zaštićenih područja je uvijek aktualno pitanje u upravljanju zaštićenim područjima. U fokusu istraživanja su ona zaštićena područja kod kojih je dozvoljena neka specifična vrsta održivog turizma. Ocjena učinaka upravljanja na očuvanje zaštićenih područja je otežana zbog nedostatka podataka kao i procjenitelja učinaka upravljanja na održivost i očuvanje zaštićenih područja. Cilj je ovoga rada raspraviti ulogu i funkciju vrednovanja učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima. Svrha je doprinos razvoju novih paradigmi održivih mehanizama financiranja zaštićenih područja, jačanje kapaciteta za upravljanje i poboljšanje ukupne učinkovitosti upravljanja. Rasprava o metodologijama za procjenu učinkovitosti upravljanja postavlja se kao nužnost u razumijevanju značaja ekonomskih i upravljačkih mehanizama za razvoj zaštićenih područja. Primjena metodologije brze procjene učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima treba se promatrati kao integrirana cjelina dugoročnih analiza i procjena.

učinkovitost; upravljanje; PAME metodologija; zaštićena područja

Puni tekst: hrvatski, pdf (381 KB)