Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2018. ::: Vol.69 No. 01

    Neven Ivandić
    Ivan Šutalo

DOPRINOS TURIZMA HRVATSKOM GOSPODARSTVU: IO PRISTUP

https://doi.org/10.32910/ep.69.1.2

Prethodno priopćenje

Polazeći od potrebe za spoznajom veličine i doprinosa turizma gospodarstvu, ali i razumijevanja učinaka mogućih strukturnih promjena tijekom turističkog buma s kojim se Hrvatska trenutno susreće, rad je usredotočen na sagledavanje mjera i uloge turizma u gospodarstvu Hrvatske uključujući i utjecaj na proizvodnju najvažnijih djelatnosti kao odraza povećane turističke potrošnje. Cilj rada je procjena doprinosa turizma stvaranju bruto domaćeg proizvoda Hrvatske i mjerene multiplikativnih učinaka turističke potrošnje na različite djelatnosti gospodarstva tijekom razdoblja od devet godina na temelju specifi čnog metodološkog okvira koji povezuje satelitski račun turizma i input-output modela u promatrane tri različite godine. Analiza je rezultirala procjenom ukupnog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu u rasponu od 14,2 do 16,3% ukupne dodane vrijednosti, ali i zaključkom da turistička potrošnja još uvijek ima pozitivan učinak i na aktivnosti svojstvene turizmu, ali i na ostale tzv. neturističke aktivnosti. Unaprjeđenje kvalitete istraživanja u okviru input-output modela zahtjeva proces frakcionalizacije input-output tablica, ali, također, i preciznije izdvajanje turističkih karakterističnih aktivnosti nego što je to bio slučaj do sada.

Satelitski račun turizma; input-output tablice; doprinos turizma; međusektorske strukturne promjene; Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (302 KB)