Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2017. ::: Vol.68 No. 03

    Andrea Razum
    Irena Pandža Bajs
    Zrinka Zekić

ANALIZA ČIMBENIKA ODRŽIVE POTROŠNJE GENERACIJE Z U MODNOJ INDUSTRIJI

Izvorni znanstveni članak

Rad istražuje održivu potrošnju generacije Z u modnoj industriji i čimbenike koji utječu na kupnju odjeće proizvedene u skladu sa zahtjevima održivog razvoja. Iako mladi potrošači postaju sve više osviješteni o štetnom utjecaju modne industrije na okoliš, o problemima dječjeg rada, iskorištavanju radnika i prenapučenih tvornica, kao i kvalitete tako proizvedenih odjevnih predmeta, ipak u procesu kupovnih odluka dolazi do potrošačkog jaza i ne ostvaruju etičku potrošnju proizvoda modne industrije. Sukladno tome važno je istražiti koji čimbenici utječu na njihovu etičku potrošnju te koliki je njihov utjecaj na kupovno ponašanje potrošača. Za analizu utjecaja varijabli svjesnosti potrošača o zaštiti okoliša, uključenosti u ekološke aktivnosti, obitelji, vršnjaka i medija na važnost elemenata održive potrošnje generacije Z prilikom kupnje odjevnih predmeta, korištena je multivarijantna metoda PLS-SEM. Sukladno provedenoj analizi zaključeno je da mediji, obitelj i vršnjaci posredno preko uključenosti u ekološke probleme zajednice pozitivno utječu na održivu potrošnju generacije Z pri kupnji proizvoda modne industrije, dok ekološka osviještenost nema značajan utjecaj na njihovu održivu potrošnju u modnoj industriji.

održiva potrošnja; modna industrija; generacija Z

Puni tekst: hrvatski, pdf (315 KB)