Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2017. ::: Vol.68 No. 02

    Barbara Dropuljić
    Ivan Dodig
    Kristina Petljak

STRUKTURA I PROSTORNI RASPORED MALOPRODAJNIH KAPACITETA U CENTRU GRADA ZAGREBA

Prethodno priopćenje

Predmet ovoga rada jest analiza maloprodajne strukture i prostornoga rasporeda maloprodajnih kapaciteta u centru grada Zagreba. U uvodu je objašnjena važnost analize strukture i planiranja razvoja trgovine na malo s prostornoga aspekta. Pregledom postojećih istraživanja utvrđeno je kako ne postoje dovoljna saznanja o strukturi i prostornome rasporedu maloprodajnih kapaciteta u glavnome gradu Republike Hrvatske. Stoga je provedeno terensko istraživanje, skeniranje i popisivanje maloprodajnih kapaciteta u užem centru grada Zagreba (Ilica, Trg bana Josipa Jelačića, Cvjetni trg…) te empirijsko istraživanje kojim se ispitalo zadovoljstvo stanovnika grada Zagreba brojem i vrstama prodavaonica na istom prostoru. Temeljem rezultata terenskoga istraživanja i geolociranja prodavaonica, zaključuje se da su u užem centru grada pretežno smještene prodavaonice neprehrambenim proizvodima, ponajviše prodavaonice odjećom i obućom. Rezultati empirijskoga istraživanja upućuju na nezadovoljstvo ispitanika postojećom strukturom, jer ista u potpunosti ne zadovoljava njihove potrebe. Znanstveni doprinos ovoga rada ogleda se u boljem razumijevanju želja, potreba i očekivanja potrošača u pogledu maloprodajne strukture u centru grada. Analizom postojeće maloprodajne strukture i zadovoljstva potrošača istom, zaključuje se da je potrebna prilagodba maloprodajne strukture. Rad direktno adresira i nužnu potrebu za dugoročnim urbanističkim planiranjem maloprodajne strukture. Rezultati istraživanja mogu pomoći menadžerima maloprodaje prilikom donošenja strateških odluka, kao što je i odluka o odabiru lokacije prodavaonice.

maloprodajna struktura; maloprodajni kapaciteti; maloprodajna lokacija; geolociranje; zadovoljstvo potrošača; uži centar grada Zagreba

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)