Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Nikša Alfirević

POTENCIJAL VELIKIH HRVATSKIH PODUZEĆA ZA UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIM PROMJENAMA: REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA

Izvorni znanstveni članak

Autor razmatra problematiku upravljanja promjenama u velikim hrvatskim poduzećima sa ciljem utvrditi njihove sposobnosti za organizacijsko prilagođivanje velikim izazovima u poslovnoj okolini, uzrokovanima aktivnim uključivanjem Hrvatske u proces globalizacije. Zaključci autorova istraživanja ukazuju na nedovoljan stupanj sposobnosti naših velikih poduzeća za poduzimanje složenih organizacijskih promjena, a u okviru analize pojedinih komponenti organizacijskog potencijala, na područja s posebno niskim razinama sposobnosti za upravljanje promjenama.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1256 - 1281 (pdf, 242.84 KB)