Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Fran Renko

MOGUĆNOST PRIMJENE MODELA “BALANCED SCORECARD” NA PODRUČJU FINANCIJSKIH INSTITUCIJA: PRIMJER IZ HRVATSKE POSLOVNE PRAKSE

Izvorni znanstveni članak

Pozitivni rezultati modela Balanced Scorecard ostvareni u razvijenim gospodarstvima potaknuli su autora u istraživanju njegove eventualne moguće primjene na području financija. Model procjenjuje poslovanje polazeći od njegove četiri osnovne razine: financijske, marketinške, interne i organizacijske i služi kao osnova za implementaciju nove tržišno-orijentirane strategije poslovanja.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1239 - 1255 (pdf, 211.13 KB)