Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Mirta Benšić
    Nataša Šarlija

ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIKA PODUZETNIKA NA BROJ UPOSLENIH U HRVATSKIM PODUZEĆIMA

Izvorni znanstveni članak

Rad autorica jedan je model istraživanja utjecaja na broj uposlenih u hrvatskim poduzećima. Uzorak na kojem je provedeno istraživanje činilo je 200 poduzeća u Hrvatskoj. Analizirani su utjecaji konkurencije, proizvodne tehnologije i usluga na tržištu, iskustva i obrazovanje poduzetnika i novog i kupljenog poduzeća na implementaciju strategije poduzeća i utjecaji kvantitativnih i kvalitativnih metoda implementacije strategije poduzeća, hijerarhijske strukture, prihoda poduzeća i iskustva, obrazovanja i spola poduzetnika na broj uposlenih u hrvatskim poduzećima.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1229 - 1238 (pdf, 218.81 KB)