Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2014. ::: Vol.65 No. 01

    Bülent Doğru

JESU LI FLUKTUACIJE PROIZVODNJE TRANZITORNE U MENA REGIJI?

Izvorni znanstveni članak

U istraživanju je primjenom dviju suvremenih metoda propitivana stacionarnost realnog BDP-a po stanovniku za skupinu 11 zemalja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike (eng. Middle East and North Africa – MENA) u razdoblju 1970.-2012. Primjena metoda SURADF (eng. Seemingly Unrelated Regression Augmented Dickey Fuller) i CADF (eng. Cross sectionally Augmented Dickey Fuller) u testovima jediničnih korijena na panel podacima omogućava identifikaciju ovisnosti u uzorku zemalja obuhvaćenih presjekom, i utvrđivanje jesu li fluktuacije u proizvodnji permanentne ili tranzitorne. Suprotno tradicionalnim pogledima o poslovnom ciklusu, autor utvrđuje postojanje ekonometrijskog uporišta za tvrdnju da su fluktuacije proizvodnje u MENA regiji uglavnom permanentne. Ovakvi rezultati upućuju na potrebu preispitivanja dugoročne učinkovitosti mjera politika stabilizacije koje kao ciljanu varijablu imaju realnu proizvodnju.

testovi jediničnih korijena na panel podacima; MENA regija; SURADF; CADF; fluktuacije u proizvodnji

Puni tekst: pdf (563 KB), Engleski, Str. 35 - 55