Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12

    Mato Crikvenac
    Ivan Teodorović

REFLEKSIJE I PORUKE 20. TRADICIONALNOGA SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst: pdf (151 KB), Hrvatski, Str. 791 - 796