Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12

    Ljubo Jurčić

20. TRADICIONALNO OPATIJSKO SAVJETOVANJE HRVATSKIH EKONOMISTA (Opatija, 14. - 16. studenoga 2012.) EUROPSKA UNIJA: HRVATSKA ANTE PORTAS

Izlaganje sa skupa

Hrvatska će formalno završiti svoj tranzicijski proces pristupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji. Proces promjena od socijalističkog društva i gospodarstva ka demokratskom i tržišnom sustavu trajao je skoro 23 godine, pod pretpostavkom da Hrvatska formalno postane članica 2013. godine. Naslovi dosadašnjih uvodnih radova u zborniku s tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista počinjali su sa “Quo Vadis Croatia…?”. Ovaj put taj naslov izostavljamo budući da je Hrvatska na kraju čvrstog i sigurnog puta ka Europskoj uniji. Hrvatska je na pragu Europske unije. Hrvatsko društvo ekonomista je kroz aktivnosti svojih članova pratilo proces tranzicije Hrvatske, ukazivalo na prilike koje se Hrvatskoj i drugim tranzicijskim zemljama stvaraju kroz proces demokratizacije i stvaranja tržišnog gospodarstva, ali isto tako upozoravalo na opasnosti koje donosi tranzicijski proces. Zbornici radova s tradicionalnih savjetovanja HDE-a u Opatiji su svojevrsna novija (dvadesetogodišnja) hrvatska eko nomska i polit-ekonomska povijest. Budući da je hrvatska povijest puno duža, kako politička tako i ekonomska, u zbornicima se mogu naći i radovi koji opisuju ekonomsku povijest Hrvatske i prije početka tranzicije. U najvećoj mjeri, radovi u Zbornicima, a još više izlaganja na tradicionalnim savjetovanjima, su analiza različitih mjera ekonomske politike koje su različiti nositelji vlasti poduzimali u proteklih dvadesetak godina. Opći zaključak svih naših aktivnosti jest da Hrvatska mora imati aktivnu ekonomsku politiku, a aktivna ekonomska politika mora se oslanjati na odgovarajuću koncepciju i strategiju razvoja.

tranzicija; neoliberalizam; država blagostanja; Europska unija; velika transformacija.

Puni tekst: pdf (294 KB), Hrvatski, Str. 763 - 790