Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10

    Dragomir Vojnić

AKTIVNA EKONOMSKA POLITIKA SE MORA OSLANJATI NA ODGOVARAJUĆU KONCEPCIJU I STRATEGIJU RAZVOJA

Izlaganje sa skupa

-

-

Puni tekst: pdf (143 KB), Hrvatski, Str. 578 - 583